top of page

How-to-Use

ยาสีฟันเม็ด คือยาสีฟันที่มีการดึงส่วนผสมที่เป็นน้ำ (ซึ่งไม่จำเป็น) ออกไป และอัดส่วนผสมทุกอย่างให้อยู่ในลักษณะของแห้ง ซึ่งสามารถบีบอัดออกมาให้อยู่ในรูปแบบเม็ดในปริมาณที่พอดีต่อการใช้แปรงฟันต่อครั้ง โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องกะปริมาณเอง ซึ่งเป็นเรื่องยากในการจะบีบยาสีฟันให้พอดีต่อการใช้งานในแต่ละครั้ง

 

ผลที่ได้คือ ยาสีฟันเม็ดจะมีความเข้มข้นของสรรพคุณ ในขณะที่มีน้ำหนักเบากว่ายาสีฟันเหลวอย่างมาก พกพาสะดวก อีกทั้งยังช่วยลดก๊าซพิษที่มาจากรถขนส่ง และสามารถบรรจุใส่ขวดที่นำไปรีไซเคิล และนำกลับมาใช้ซ้ำได้

Screen Shot 2021-08-05 at 2.21.44 PM.png

Mouthwash-ใช้บ้วนปาก

Bite / เคี้ยวเม็ดยาสีฟัน

เคาะยาสีฟันเม็ดเดนทอสออกมา 1 เม็ด โยนเข้าปากและเคี้ยวได้เลย เมื่อยาสีฟันเม็ดแตกตัวและสัมผัสกับน้ำลายก็จะคืนตัวเหมือนยาสีฟันเหลวที่เราคุ้นเคย เท่านี้ก็พร้อมแปรงฟันแล้วล่ะ 

2

Brush / เริ่มแปรงฟัน

เริ่มแปรงฟันได้เลย แนะนำให้นำแปรงสีฟันไปผ่านน้ำเล็กน้อย

3

Breath / บ้วนปาก

บ้วนปากด้วยน้ำสะอาด 3 ครั้ง แค่นี้ก็สัมผัสกับความรู้สึกสดชื่น ลมหายใจสะอาด และรับสรรพคุณที่จะช่วยดูแลสุขภาพฟันและช่องปากของเดนทอสไปเต็มๆ

Bite / เคี้ยวเม็ดยาสีฟัน

เคาะยาสีฟันเม็ดเดนทอสออกมา 1 เม็ด ต่อการบ้วนปาก 1 ครั้ง เคี้ยวยาสีฟันเม็ดเดนทอสให้แตกตัว ตัวยาสีฟันเม็ดเดนทอสจะทำหน้าที่เหมือนน้ำยาบ้วนปาก

2

Sip / จิบน้ำเล็กน้อย

จิบน้ำสะอาดเล็กน้อย จากนั้นกลั้วปาก และกลัวคอไว้ประมาณ​ 15-20 วินาที 

3

Swish / บ้วนปาก

บ้วนปากด้วยน้ำสะอาด สามารถบ้วนปากได้มากกว่า 

1 ครั้ง เพื่อทำความสะอาดช่องปาก ให้ความรู้สึกสะอาดสดชื่น พร้อมรับสรรพคุณของเดนทอส ใช้ทดแทนการแปรงฟันได้ดีกว่าน้ำยาบ้วนปากทั่วไปเพราะมีสรรพคุณของยาสีฟัน 

toothpaste-ใช้แปรงฟัน

Screen Shot 2021-08-05 at 2.21.55 PM.png
bottom of page